ทางเราได้รับการแจ้งชำระเงินแล้วค่ะ หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะรีบจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็ว